Ride To Challenge

Wij dagen de frisse jonge hersenpannen in deze stad uit zich te buigen over het thema fietsparkeren, onze ambitie: het overbodig maken van het Fietsdepot! Studenten van NHTV, St. Joris, Avans van de diverse sub-opleidingen zijn uitgenodigd in een worldcafe setting zich hierover te buigen. 

Waar lopen zij als studenten tegenaan tijdens het parkeren van hun fiets en hoe zouden ze dat anders zien ieder vanuit hun eigen beleving en met het kader van hun eigen expertise in hun rugzak!

Besloten evenement | Locatie: Watermaker